top of page
תמונה של הפגנה

משען פועלת במטרה לסייע לפליטים ואוכלסיות מוחלשות בישראל. מטרתנו היא לקדם את זכויותיהם של פליטים ואוכלוסיות מוחלשות במפגשם עם רשויות המדינה ולייעץ בנושאים שונים כגון בריאות, חינוך ואתגרים אחרים המתעוררים בחיי היומיום בישראל.

 

צור קשר
לפרטים נוספים, ניתן לפנות בדוא"ל: mishan@info.co או בדואר
ת.ד. 64804 תל אביב, ישראל
bottom of page