top of page

מבקשי מקלט אריתראים בישראל

 

אריתריאה היא אחת המדינות המדכאות ביותר בעולם. לא סתם כינויה הוא "קוריאה הצפונית של אפריקה" - בשל המשטר הדיקטטורי השולט באריתריאה.

למרות האוכלוסייה הקטנה, תנאי החיים הקשים באריתריאה הפכו אותה לאחד "היצואנים" הגדולים ביותר של פליטים בעולם. אלפי אריתראים נמלטו מדי חודש מארצם, בחיפוש אחר מקלט.

בייאוש, הם פונים לנתיבי בריחה קטלניים המצויים במדבריות ומדינות שכנות שסועות במלחמה, וחוצים ימים מסוכנים בחיפוש אחר מקלט. במסע זה הם חשופים לסכנות רבות, עינויים וסחר בבני אדם.

לעתים קרובות, כאשר הם בורחים, הבעיות שלהם רק מתחילות - הם נחטפים על ידי סוחרים ונרדפים על ידי סוכנים של המשטר באריתריאה.

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, חיים בישראל 28,235 מבקשי מקלט. הרוב המכריע הם מאריתריאה (21,690).

למרבה הצער, גם אלה ששרדו את המסע הקשה והצליחו לחצות את הגבול לישראל לא מצאו מנוחה לנפשם.

במשך השנים מדיניות ישראל היא נקטת יד קשה נגד מבקשי המקלט. כחלק ממדיניות זו, מדינת ישראל אינה מכירה במבקשי מקלט כפליטים ומסרבת להעניק להם מעמד חוקי.

עד סוף 2012, ישראל לא איפשרה למבקשי המקלט להגיש בקשות מקלט פרטניות, ובכך שללה מהם אפשרות לקבל מעמד של פליט בישראל. מאז ישראל אפשרה הגשת בקשות מקלט פרטניות, רוב הבקשות שהוגשו לא נבדקו, אלה שנבדקו מלמדות כי אחוז ההכרה במבקשי מקלט כפליטים הוא פחות מ -1%, שיעור ההכרה הנמוך ביותר של פליטים בעולם המערבי (בעוד שההכרה הממוצעת של מבקשי מקלט אריתראים כפליטים בשאר העולם עולה על 85%).

במשך השנים נחקקו בישראל חוקים רבים על מנת להקשות את חייהם של מבקשי המקלט השוהים בישראל, במטרה לגרום להם לעזוב את ישראל.

חלק מהחוקים נועדו להפעיל לחצים כלכליים כבדים על מבקשי המקלט ועל אלה שמעסיקים אותם, מתוך מחשבה כי שלילת האפשרות להתפרנס תאלץ אותם לעזוב את ישראל. חוקים אחרים שנחקקו כוללים מעצר של מבקשי מקלט במתקני שהייה שהוקמו במיוחד עבורם, ותוכנית הגירוש של מבקשי מקלט למדינות אפריקאיות שונות.

מדיניות ישראל נושאת פרות, מבקשי מקלט רבים עזבו למדינות שונות באפריקה בסיכון ממשי לחייהם, אחרים שנותרו בישראל נמצאים במצב כלכלי בלתי אפשרי.

מאז מאי 2017, עם כניסת חוק הפיקדון לתוקף, המצב הכלכלי של מבקשי המקלט נעשה חמור יותר. עדות לכך ניתן לראות בדיווחים על עלייה דרמטית במספר מבקשי המקלט המבקשים סיוע במזון, נשים שנאלצו לעבוד בזנות, דיווחים על רעב והידרדרות בריאותית בהעדר אמצעים לטיפול רפואי.

 

IMG-20181217-WA0008.jpg
bottom of page